Skip to content

Jakość

W naszej firmie staramy się kłaść szczególny nacisk na jakość oferowanych produktów. Współpracujemy z rolnikami z okolic, przez co jesteśmy w stanie monitorować produkt od plantacji po wyrób gotowy. Wieloletnie doświadczenie w suszeniu ziół, wsparte technologią opartą na przemysłowych rozwiązaniach, pozwala na uzyskanie jak najmniejszej utraty olejków eterycznych względem długości suszenia. Specjalnie zaprojektowana przez nas linia czyszcząca, z możliwością ujednolicania dużej partii surowca, wieloetapowe czyszczenie, odsiewanie i usuwanie zarówno frakcji ciężkiej jak i lekkiej powoduję że jesteśmy w stanie osiągnąć bardzo dużą czystość surowca przy optymalnym rozdrobnieniu. 
 
Zaimplementowane sterowanie oparte na sterownikach PLC w połączeniu z systemami Scada połączonymi przez serwery OPC pozwala na autoryzowany podgląd i dostęp do poszczególnych, nawet rozproszonych etapach produkcji z każdego zakątka świata. 

Zaistalowane magnesy neodymowe oraz detektor metali powodują że surowiec jest wolny od zanieczyszczeń metalami. 
Każda partia surowca, która wychodzi z naszego zakładu spełnia rygorystyczne europejskie normy odnośnie zanieczyszczeń pozostałościami pestycydów, do każdej jest dołączony certyfikat z wiodących polskich labolatoriów. 

Wszystkie dostawy surowca, które przyjmujemy są badane w naszym laboratorium zakładowym pod kątem zawartości olejków eterycznych jak również popiołów nierozpuszczalnych w 10% kwasie HCL. Pozwala nam to na taki dobór surowca wsadowego aby na wyjściu partia mogła spełnić określone wymagania.

Monitorujemy również takie parametry jak:

• zawartość PA
 zanieczyszczenie metalami ciężkimi
 zawartość WWA
 toksyny
 alergeny
 
Posiadamy również wdrożony HACCP, wraz z systemem zarządzania bezpieczeństwem żywności ISO22000:2018, potwierdzony certyfikatem.